Túl a barátságon

Beállt a kárügy és semmilyen módon nem tudtál hatni Ügyfeled érdekében a biztosítóra?

Egy kicsit elgondolkodtam azon, hogy ezt a témát elővegyem-e.
Hiszen ez a cikk szembe megy a biztosítókkal, mert arról szól, hogy mit lehet tenni, ha velük nem jut valaki dűlőre. De, igazából, ezek az információk bárki számára hozzáférhetőek, ezért úgy döntöttem, hogy megírom Neked.

Legalább össze van szedve egy csokorba, nem kell a neten kukáznod érte.

 

Szóval, hiába írtatok felülvizsgálati kérelmet, csináltatok panaszügyet, nem sikerült kimozdulni a holtpontról.

Fontos, hogy első lépésként mindig a biztosítónál kell jogorvoslatot kérni.
Az, hogy ez reklamáció, vagy panasz mindegy, a lényeg, hogy meg kell szólítani a biztosítót, a további lépések csak ez után jöhetnek.
Enélkül a többi fórum elutasítja az ügyet azzal, hogy a Károsult először a biztosítót keresse meg.

 

A felülvizsgálati kérelemnek és a panaszírásnak egy külön anyagot szentelek, melyet bónuszként kaphatsz meg Kárrendező tudásbázis mellé. Úgyhogy erre nem térek ki.
Ha többet akarsz erről tudni, akkor itt megteheted.

Tehát, mit lehet olyankor tenni, ha lepattantatok a biztosítóról, milyen jogorvoslati lehetőségek vannak ezután?

Természetesen több lehetőség is áll a Károsult előtt:

1. Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)
2. MNB, mint a biztosítók felügyeleti szerve
3. Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
4. Fogyasztóvédelem
5. polgári per

A Pénzügyi Békéltető Testület és az MNB igazából egy szint, hiszen más-más ok miatt lehet hozzájuk fordulni. Megfordítva, az ok határozza meg azt, hogy melyik szervet lehet megtámadni. Na, jó, ez lehet, hogy bonyolultnak hangzik, de hamarosan egyszerű lesz.

 

1. Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Olyan esetben lehet itt támogatást kérni/kapni, amikor a Károsult a biztosító szerződés szerinti szolgáltatásával nincs megelégedve.

Sok eset tartozik ide, hiszen nagyon sok vita a jogalap eldöntéséről és a kártérítési összegre vonatkozó kifogásról szól.

Fontos, hogy alapesetben a Pénzügyi Békéltető Testület csak ajánlást fogalmaz meg, amely az ügy békés rendezésére irányul. Ebben leírja, hogy szerinte mi lenne az optimális megoldás. Vagyis, ez egyik félre sem kötelező érvényű határozat, csak arról szól, hogy a Testület szerint mi lenne a jó megoldás.
Abban az esetben, ha a biztosító, mint pénzügyi szolgáltató úgy dönt, hogy aláveti magát az ajánlásnak, akkor határozat lesz belőle.

A bejelentést, aminek itt „Kérelem” a neve személyesen, vagy levélben lehet megtenni. A PBT-t el lehet érni e-mailben is, de kérelmet és nyilatkozatokat így nem fogad el. Vagyis az igazán fontos dolgokat eredetiben kéri.

A kérelmet célszerű a rendszeresített nyomtatványokon megtenni, mert ezen minden szükséges adatnak helye van, tehát, semmi nem marad le. Mert nincs annál idegesítőbb, mint az, hogy a meghallgatásra hívás helyett az iratpótlásra felszólítás jön…

A Testület honlapján találhatóak a nyomtatványok, és egyéb hasznos információk is: https://www.mnb.hu/bekeltetes

Ha valaki nem akar formanyomtatványt kitölteni, a PBT Működési rendjének 9. oldalán leírt tartalommal kell levelet írnia. Szerintem ennél jobb a nyomtatvány…

Mit érdemes csatolni a kérelemhez?
– a biztosítási szerződést,
– kárfelvételi jegyzőkönyvet,
– rendőrségi, tűzoltósági, kórházi, orvosi, stb. iratokat.

Általában hasznos az összes iratot becsatolni, ami az üggyel kapcsolatban keletkezett, hiszen a Testületnél semmi sincs az ügyről. Inkább több papírt kell beadni, mint kevesebbet. Egy bonyolultabb ügynél bizony vastag szokott lenni az iratkupac!

Mi az elbírálási határidő?
A Testületnek 90 napja van a panasz eljárás lefolytatására, amit egyszer 30 nappal meghosszabbíthat.

Kell-e fizetni?
Nem, az eljárás illetékmentes.

A PBT-hez a fogyasztók fordulhatnak.
Adódik a kérdés, ki a Fogyasztó? Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni.

A Fogyasztót, mint jogi személyt az új Ptk. veszette be és a 8:1. § 3.-ban határozza meg, hogy ki Ő.

 

Nem minősül Fogyasztónak, ezért a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását sem kezdeményezheti az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak.

Magyarul, kizárólag mint magánszemély fordulhatsz a Testülethez.

 

Az, hogy a Békéltető Testületek a szolgáltatással kapcsolatos viták megoldására vehetők igénybe, nem csak a pénzügyi (biztosítási) szektorra érvényes, hanem minden Békéltető Testületre. Bővebben, a Békéltető Testületek hatáskörébe
– az áruk és szolgáltatások minőségével, biztonságosságával,
– a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával,
– a szerződések megkötésével és teljesítésével
kapcsolatos fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése tartozik.

 

2. MNB, mint a biztosítók felügyeleti szerve

Olyan esetben küldd ide Ügyfeled, amikor úgy érzed, hogy a biztosító jogszerűtlenül, vagy megtévesztő módon járt el.

Nagyon fontos, hogy a szolgáltatási panasz nem az MNB hatáskörébe tartozik!
Ezekben a Pénzügyi Békéltető Testület az illetékes, az előző pontban leírtak szerint.
Ha a Károsult nem a hatáskörébe tartozó panasszal él az MNB-nél, akkor az elutasítja a megkeresést és javasolja, hogy forduljon a PBT-hez, vagy bírósághoz. A hosszú határidő miatt ez 2-3 hónapba is beletelhet. Felesleges kör lenne.

Na! Milyen esetekben kell az MNB-hez fordulni?
– Ha a biztosító megsérti a panaszkezelésre vonatkozó szabályokat.
– Ha ugyancsak megsérti a fogyasztók tájékoztatására vonatkozó szabályokat.
– Ha tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytat.

Az első pont tipikus esete, ha a Károsult a panaszára nem kap választ 30 napon belül.

Nagyon fontos különbség a PBT-vel ellentétben, hogy az MNB mindig határozatot hoz, esetleg intézkedik is a biztosítóval (de bármelyik pénzügyi szolgáltatóval) szemben. Ez ugye bírságban is megjelenhet.

A bejelentés módja:
írásban, vagy az Ügyfélkapun keresztül tehető meg és ennek is „Kérelem” a neve.

Mit kell írni benne?
Itt nem találtam nyomtatványt. Célszerű saját megfogalmazásban az ügy történetét leírni időpontokkal együtt. Ezután amit a biztosítónak is leírt a Károsult, végül a problémáját és azt, hogy mit kér az MNB-től.

Mit kell csatolni a panasz levélhez?
Azokat a doksikat, amik igazolják a biztosító jogsértését. A teljes dokumentációt nem kell, hiszen itt nem a szolgáltatás miatti panaszról van szó. Azokat a dokumentumokat viszont feltétlenül be kell küldeni, amelyek bizonyítják Ügyfeled igazát. Itt is igaz, hogy inkább több papírt kell beküldeni, mint kevesebbet.

Mi az elbírálási határidő?
Az MNB felügyeletnek 3 hónapja van az eljárás lefolytatására. Nem hosszabbíthat.

Kell-e fizetni?
Nem kell fizetni. Az eljárás illetékmentes.

Honlap: https://www.mnb.hu/felugyelet

A honlapon további információkat és letölthető dokumentumokat találsz.

Természetesen csak Fogyasztó élhet ezzel a lehetőséggel.

 

3. Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ

A cikk írása közben futottam bele ebbe a fórumba.
A saját hitvallása szerint az MNB azzal a céllal hozta létre, hogy a pénzügyi termékeket, vagy szolgáltatásokat igénybe vevő fogyasztókat támogassa egyrészt általános, széleskörű tájékoztatással, másrészt panaszaik vagy jogsérelmeik orvoslásával.

Az oldalukon sok információt lehet olvasni a bankszámláktól, a nyugdíjcélú megtakarításon keresztül, a biztosításokig. Panaszlehetőséget nem találtam, illetve visszautal a PBT-re és az MNB-re.

Az elérhetősége: https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Érdemes legalább egyszer megböngészni.

 

4. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Nincs megkötve az, hogy mivel fordulhat ide az Ügyfél.
Az ügyeket több féleképpen nevezik, hol „panasznak”, hol „eljárásnak” hívják.

A kérelmet írásban kell beadni, és ehhez megfelelő űrlapot megtalálható a honlapon:
http://www.nfh.hu/

A bejelentést az Ügyfélkapun keresztül is meg lehet tenni, természetesen Fogyasztóként…

A bejelentéshez mindazt csatolni kell, amit korábban a PBT, vagy az MNB bemutatásánál felvázoltam.

Az elbírálási határidőre sajnos nem találtam semmilyen információt.

Kell-e fizetni?
Nem kell fizetni. Az eljárás illetékmentes.

 

5. Bíróság

Nos, ide, bárki, bármikor fordulhat, akár szolgáltatási vitáról, akár jogszerűtlen, vagy megtévesztő magatartásról van szó.

A Károsult akkor is perelhet, ha már megpróbálta a vitát bármelyik korábban jelzett fórumon megoldani és az eredménytelenül zárul. De akár egyből is perelheti a biztosítót, anélkül, hogy bármilyen más testületnél megkísérelte volna a vitát rendezni.

Persze, itt is igaz az, hogy először a biztosítóval kell megpróbálni a megegyezést, és azután lehet bíróságra menni, ha a biztosítónál már legalább egy körön elutasították a problémáját.
És ezt majd csatolni is kell a keresethez.

A szükséges iratok köre ugyanaz, mint a PBT, vagy az MNB esetében.

Itt határidő nincs. Azért egy évben legalább gondolkodni kell egy biztosítási üggyel kapcsolatban. Ha valaki fellebbez másodfokra, az minimum 2 év.
Ha szakértői véleményre van szükség (esetleg többre), az is kitolja a határidőt.

Kell-e fizetni?
Naná! A kezdeti befizetés két részből áll:

  1. az eljárás illetéke. Ezt a biróságnak, vagyis állambácsinak kell kifizetni, a per értékének 3%-a.
  2. az ügyvédi munkadíj. Ez hivatalosan jelenleg a perérték 5%-a, plusz az ÁFA, vagyis összesen 6,35%.

Vagyis egy 1 millliós perérték esetén még meg sem kezdődött a per, de már ki kell csengetni 93.500.- Ft-ot.

Bárki, aki ezt az utat választja, azt javaslom, mindenképpen forduljon ügyvédhez.

 

További információkat találsz a http://birosag.hu oldalon. Azt gondolom, hogy egyszer ezt a honlapot is érdemen meglátogatni, legalább azért, hogy tudd, milyen információk találhatóak rajta.

 

 

Nnna! Szóval ennyire jutottam abban a témakörben, hogy mit lehet tenni a biztosító döntése ellen.

Használd egészséggel!

 

Nem ehhez a témához tartozik, de tudnod kell, ha cég néven vásárolsz valamit, azonnal elveszíted a fogyasztóként téged megillető jogokat. Magyarul, nem fogyasztóként elesel egy csomó jogorvoslati lehetőségtől.

 

A logók az alábbi oldalakról származnak:
https://www.mnb.hu/bekeltetes
https://www.mnb.hu/felugyelet
https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem
http://www.nfh.hu
http://birosag.hu

 

 

 

Comments are closed.