Kockázatvállalás

Kockázatvállalás

Amikor a kockázatvállalások legnagyobb részét a számítógép csinálja, akkor is beszélni kell arról, hogy mi is történik ilyenkor?
Persze!
Mert a számítógépes program is ugyanazt modellezi le, amit addig az ember csinált. Olyan termékeknél, ahol ez lehetséges, vagy ahol megengedik neki…

Beszéljünk az általános kockázatvállalásról.
Régen úgy hívták, hogy szakkezelés.

A kockázatvállalás lényege, hogy a biztosító csak olyan kockázatokat engedjen be, amelyeket kezelni tud. Konkrétan a feladat, a rendelkezésre álló információk alapján a kockázat bevállalásának, az ajánlat befogadásának az eldöntése.

 

A kockázatvállalás lépései

– kockázatfelmérés és
– kockázatelbírálás.

 

Kockázatfelmérés

A kockázatfelmérést legtöbbször a tanácsadó végzi, ritkábban kárszakértő, vagy direkt kiképzett kockázat felmérő. Mindannyian a biztosító előírásai szerint.
A kockázatelbírálást pedig a biztosító kockázavállalója.

Kockázat elbírálás

A kockázatelbírálás három fő csoportba osztható:
– tárgyi (objektív) kockázat elbírálás,
– alanyi (szubjektív) kockázat elbírálás,
– alaki kockázatelbírálás.

A tárgyi kockázatelbírálás 
Talán mondanom sem kell, hogy ez a biztosítás tárgyáról szól. Mindegy, hogy egy házról, egy autóról, vagy egy személyről beszélünk.

A tárgyi kockázatelbírálás feladatai:
– a biztosítandó objektum, vagyontárgy, személy kárveszélyességének megállapítása,
– veszélykörülmények tisztázása,
– díjtételek megállapítása,
– engedmények megállapítása,
– pótdíjak megállapítása,
– az időtényezők (szerződés kezdete, a kockázatviselés kezdete, stb.) tisztázása,
– a biztosítandó személyek körének megállapítása,
– a kockázatviselés helyének megállapítása,
– a kockázatviselés tárgyának meghatározása,
– a biztosított érték (új, valóságos, esetleg más) típusának megállapítása,
– a biztosítási és kárfedezeti mód meghatározása,
– a biztosítási események körének tisztázása.

Alanyi kockázatelbírálás
Egyértelmű, hogy ez a személyekről (szerződő, biztosított) szól.

Az alanyi kockázatelbírálás feladatai:
– a szerződő érdekelt-e a biztosítási esemény elkerülésében (új Ptk.!)? A régi beszélt a vagyontárgy megóvásáról.
– van-e múltja a biztosítónál? Volt-e már szerződése, esetleg káreseménye?
– megbízható-e az ügyfél?
– nem hallgat-e el valamit?

Alaki kockázatelbírálás
Talán mosolyt csal az arcodra, amikor azt mondom, hogy ez a papíros ajánlat ellenőrzésének a feladata. De, ha végignézed a listát, hiába készíted géppel az ajánlatot, a program is végigfut ugyanezeken. Vagy automatikusan generálódik, mint a díjszámítás és a készítés dátuma.

Az alaki kockázatelbírálás feladatai:
– az ajánlat megfelelően van-e kitöltve?
– ki van-e töltve minden az ajánlaton?
– dátumok helyességének vizsgálata,
– adatok helyességének vizsgálata,
– díjszámítás ellenőrzése,
– függelékek, záradékok megléte,
– aláírások megléte,
– aláírások formaiságának ellenőrzése.

Gondolom, az sem meglepő számodra, hogy a legelső és legfontosabb kockázatelbíráló Te magad vagy. Hiszen, állománydíj ide, vagy oda, a kockázatokat mérlegelned kell.

Az, hogy a tömegmódozatoknál a számítógép végzi a kockázatelbírálást, a Te fontosságodból mit sem von le. Sőt!
Amíg ember állt a kockázatvállalásnál, addig két szem látta a szerződést. Most csak a Tiéd. Ezért is fontos, amit és ahogyan csinálod!

 

 

Comments are closed.