A hozzátartozó

A hozzátartozó meghatározása

A kárrendezésben sokszor okoz problémát a HOZZÁTARTOZÓ fogalmának értelmezése.

Ennek az is oka, hogy a régi Ptk. és az új Ptk. eltér a meghatározásukban. Érdemes ezt a dolgot is tisztába tenni.

Szóval a közeli hozzátartozót és a hozzátartozót a Ptk. 8:1. § (1) határozza meg.

 

Közeli hozzátartozó

  • a házastárs,
  • az egyeneságbeli rokon,
  • az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek,
  • az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és
  • a testvér

 

Hozzátartozó

  • a közeli hozzátartozó,
  • az élettárs,
  • az egyeneságbeli rokon házastársa,
  • a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és
  • a testvér házastársa.

Ilyen egyszerű.

 

 

Comments are closed.