Mi a baj a regresszel?

A regressz

Neked semmi bajod nincs vele. Sőt érvként használhatod. De, erről később.

Az egyik konzultáción nagyon aktív volt a csapat a regresszel kapcsolatban, így hosszan beszéltem róla. Olyan jól sikerült, hogy le is írom rögtön a lényegét.

A jog szankcionálja a károkozást, ezzel akarja elérni, hogy mindenki tartózkodjék ettől, sőt, próbálja megelőzni.

Amikor a biztosító vagyonbiztosítás alapján kifizeti a kárt, egyben megvizsgálja, hogy van-e károkozó, akin azt be lehetne hajtani. Másképpen, a vagyonbiztosítás alapján kifizetett kártérítés nem mentesíti a károkozót a kár jogi következményei alól.
A biztosító, azzal, hogy kifizette a kárt, a károsult helyébe lép, ezt nevezzük törvényi engedménynek. Ez azt jelenti, hogy a kifizetett összeget, vagy annak egy részét visszakövetelheti a felelőstől.

 

Nézzük, hogy milyen módon keletkezhetnek “okozott” károk?

A biztosított, vagy a vele közös háztartásban élők tevékenysége során. Az Ő mulasztásuk, gondatlanságuk vezet a kárhoz.
Ekkor nincs visszakövetelési jog, legfeljebb egyes esetekben közrehatást, vagy elutasítást alkalmaz a biztosító.
Ezek a károk fordulnak elő legtöbbször.

Vis maior. Vagyis, elháríthatatlan külső ok miatt keletkezik. Itt sincs lehetőség regresszre.

– A károkozás idegen személy által történik. Általában ezek az idegen személyek nem érdekeltek a biztosítási esemény elkerülésében (régebben a vagyontárgy megóvásában).

Nnnnnna, ez a mi esetünk! Ilyenkor a biztosító kifizeti a kárt és már indítja is a követelését.
Egy kárért nem csak magánszemély, hanem jogi személy is lehet felelős, például, ha a kárt az alkalmazottja okozta.

Ezt a regresszt nem szabad összetéveszteni a felelősségbiztosítások során, a régi Ptk. szellemében alkalmazott regresszel.

 

A biztosítók rámozdultak a regresszre

A biztosítók életében most vannak a regressz évei. Mindegyik rájött, hogy ebben pénz van és rámozdult.

  1. Először levél. Tértivevénnyel.
  2. Esetleg még egy levél nyomatéknak.
  3. Majd a fizetési meghagyás.
  4. Végül a per.

Szóval, az első mondatban feltett kérdésre válaszolva, az a baj a regresszel, hogy a biztosítók egyre jobban alkalmazzák. Ez a károkozókra hátrányos.

Ez egy érv, amikor felelősségbiztosítást értékesítesz!

 

 

Comments are closed.