Jogi nyilatkozat

1. A www.allomanydij.hu  honlap (továbbiakban Honlap) Wolf József (továbbiakban Jogtulajdonos) kizárólagos tulajdonát képezi, és a szerzői jogról szóló 2016. évi XCIII. törvény szerint teljes körű szerzői jogvédelem alatt áll. A szerzői jogok gyakorlására kizárólag Jogtulajdonos jogosult.

2. A Honlapon található tartalmak (nem kizárólagosan ideértve: cikkek, tanulmányok, egyéb írások, grafikai elemek, szövegelemek, elektronikus könyvek, forráskódok), vagy bármely más szerzői mű (a továbbiakban: mű) szerzői jogi oltalom alatt állnak.

3. Amennyiben az oldalakon olvasható tartalom másként nem jelöli, a mű szerzői jogainak jogosultja Jogtulajdonos.

4. . Jogtulajdonos előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának (oldalak, szövegek, képek, grafikák, stb., valamint az oldal technikai, képi szerkezetének és funkcióinak megvalósítása) egészét vagy részeit bármilyen formában reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni, illetve bármilyen egyéb módon magán, vagy kereskedelmi céllal felhasználni.

5. A Honlap Jogtulajdonosa eltérő rendelkezések hiányában művei többszörözését az alábbiak szerint engedélyezi:

5.1. megjelenítés, letöltés útján történő többszörözés kizárólag a mű elolvasása végett.

5.2. személyes használatra történő kinyomtatás vagy rögzítés háttértárolóra.

5.3. semmilyen formában sem engedélyezett a Honlapon oldalon található anyagok többszörözése vagy tárolása elektronikus adattárban.

6. Erre tekintettel tilos a művek fentiektől eltérő bármely technikai módszerrel bármely típusú adathordozóra történő többszörözése, átdolgozása, terjesztése, nyilvánossághoz közvetítése vagy más módon történő felhasználása Jogtulajdonos írásbeli engedélye nélkül.

7. A művek bármely más felhasználásához Jogtulajdonos hozzájárulása szükséges.

8. A szerzői jogok megsértése jogi következményeket von maga után.

9. Jogtulajdonos a Honlapon a legjobb tudása szerint teszi közzé az információkat.

10. Jogtulajdonos minden erőfeszítést megtett annak érdekében, hogy a honlapon közölt információk hitelesek, megalapozottak, naprakészek legyenek. Ennek ellenére előfordulhat, hogy valamely információk idejét múltak, pontatlanná, elavulttá váltak.

11. Jogtulajdonos nem vállal felelősséget az oldalon megjelenő információra vagy adatra alapított döntésekből származó bármilyen közvetlen, vagy közvetett kárért, vagy költségért.

12. Jogtulajdonos nem vállal felelősséget azért, ha valaki jogellenes változtatásokat végez a Honlapon.

13. A harmadik személyek honlapjaira mutató hivatkozások (linkek) nem értelmezhetők úgy, hogy Jogtulajdonos az említett harmadik személyek honlapjait jóváhagyta, és nem felel ezen honlapok tartalmáért.

14. Jogtulajdonos fenntartja azon jogát, hogy bármikor változtatásokat végezzen a Honlapon.

15. A weboldal használatának megkezdésével minden felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a Honlap Általános szerződési és felhasználói feltételeit, valamint Adatvédelmi nyilatkozatának, Jogi nyilatkozatának feltételeit.

 

Felelősség kizárása

16. Az elektronikus dokumentumokban bemutatott ismeretek kizárólag személyes tapasztalatok átadásának minősülnek.

17. A Honlapon található, vagy Jogtulajdonos által létrehozott valamennyi információ kizárólag tájékoztatásul szolgál. Jogtulajdonos semmilyen körülmények között nem tartozik kártérítési felelősséggel, az olyan károkért (esetleges negatív következményekért, veszteségekért, költségekért, stb.) amelyek a Honlapon megtalálható tartalmak alapján, vagy az ingyenes, vagy a nem ingyenes anyagokban bemutatottak alapján, azok megvalósítása közben, vagy megvalósításra való törekvése közben keletkezhetnek.

 

Záró rendelkezések

18. A szerződő felek rögzítik, hogy az Általános szerződési és felhasználói feltételeket, Adatvédelmi nyilatkozatot, Jogi nyilatkozatot  átolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el.

19. A szerződéseket a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint elfogadják.

20. A szolgáltató adatai
Név: Kogencia Tanácsadó Iroda Kft.
Székhely: 1202 Budapest, Erdélyi u. 56.

További adatok az Impresszum oldalon találhatóak.