Általános szerződési és felhasználási feltételek

1. Általános tudnivalók

1.1. A www.allomanydij.hu honlapon (továbbiakban Honlap) található szolgáltatások kizárólag az Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek figyelmes elolvasása után, abban az esetben vehetők igénybe, ha a honlapot látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

1.2. A Honlap oldalainak megnyitásával, a Honlap használatával, az oldalon történő regisztrációval, továbbá megrendelésének rögzítésével Felhasználó elfogadja a Honlap Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeit, és adatkezelési elveit. Amennyiben Felhasználó nem ért egyet az alábbiakkal, nem nyithatja meg az oldalakat.

1.3. A felhasználói szerződés a lap látogatásának megkezdésekor létrejön. A felhasználói szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, és általános szerződésnek minősül, amely nem egyedi, nem kerül iktatásra, a későbbiekben csak ezen az elérhetőségen kereshető vissza, vagy tekinthető meg.

1.4. A weboldal működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdésekre választ kapni a megadott elérhetőségeken van lehetőség.

 

2. A Honlapról

2.1. A Honlapon biztosítással, biztosítás értékesítésével, biztosítási kárrendezéssel, kommunikációval, marketinggel kapcsolatos információk, valamint saját gyártású írott, hang és videó anyagok érhetők el, illetve rendlehetők meg.

2.2. A tartalmak egyes részei regisztrációhoz kötöttek.

2.3. A fizetős termékekre, szolgáltatásokra vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt ÁFÁ-t és ahol az szükséges, minden esetben tartalmazzák az egyéb költségeket (például, de nem kizárólagosan a házhoz szállítás díját, utánvétet).

2.4. A megjelenített termékek on-line rendelhetőek meg. Az átvétel

2.4.1. postai küldeményként, vagy

2.4.2. Felhasználó által megadott e-mail fiókba érkező, a letöltés helyét megadó e-mail üzenetként, vagy

2.4.3. Felhasználó által megadott e-mail fiókba érkező e-mail üzenet mellékleteként,

lehetséges. A szolgáltatások, előre egyeztetett időpontban vehetők igénybe.

 

3. Felhasználási feltételek

3.1. A Honlapon található tartalom (nem kizárólagosan ideértve: cikkek, tanulmányok, egyéb írások, grafikai elemek, szövegelemek, elektronikus könyvek, forráskódok) a Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján, azoknál feltüntetett szerzők szerzői jogi oltalma alá eső alkotásai. Ezen szerzői jogokkal kapcsolatos mindennemű felhasználási és hasznosítási jogokkal Wolf József (továbbiakban Jogtulajdonos), mint jogtulajdonos rendelkezik.

3.2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az e-mail címének a megadásával Jogtulajdonos jogosulttá válik e-mail üzenetek küldésére az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően.

3.3. A Honlap blog bejegyzéseinek (http://allomanydij.hu/blog/) tartalma magánszemély, vállalkozás, vagy gazdálkodó szervezet számára saját célra szabadon felhasználható. A felhasználáskor a forrást meg kell jelölni.

3.3.1. A Honlap oldalai az oldalakon található lehetőségekkel szabadon megoszthatók.

3.4. Minden egyéb felhasználáshoz Jogtulajdonos kifejezett, előzetes írásbeli engedélye szükséges. Ideértve kifejezetten, de nem kizárólagosan az egészben, vagy részletekben történő többszörösítés, másolás, átdolgozás, terjesztés vagy nyilvános előadás esetét.

3.5. Mindennemű másolás, a tartalmak szerzői jogának megsértése a jogsértő magatartást elkövető számára díjfizetéssel jár. Ideértve kifejezetten, de nem kizárólag azon eseteket, amikor a szerző szellemi termékét a másolás során sajátként tünteti fel.

3.6. A díjfizetés mértéke: 10 000 Ft/nap+ÁFA.

3.7. Az egyes referenciaként bemutatott munkák, szövegrészek, egyéb részletek szerzői jog oltalma alatt állnak, azok másolása, részleteiben vagy egészében történő egyértelmű felhasználása tilos.

3.8. Ezen felhasználási feltételek be nem tartása, illetve bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén Jogtulajdonos az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.

3.9. Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a honlap használatából eredő semmilyen közvetlen, vagy közvetett kárért.

3.10 A honlapon található elolvasott, letöltött, megrendelt, megvásárolt bármilyen leírást, elméletet, elgondolást, tanácsot, ötletet, javaslatot mindenki csak a saját felelősségére használhatja.

3.11. Felhasználónak minden esetben ismernie kell a rá vonatkozó jogi előírásokat.

 

4. Az ingyenes anyagokról

4.1. Felhasználó elfogadja, hogy az ingyenesen elérhető tanulmányokról, írásokról, e-könyvekről, hanganyagokról, videó anyagokról, és minden egyéb anyagról nem készít illegális másolatokat.

4.2. Tudomásul veszi, hogy az anyagot térítésmentesen kapja, így az ingyenes anyagokkal kapcsolatban nem él panasszal, a szerzőre nézve negatívan semmilyen fórumon nem nyilatkozik.

4.3. Tudomásul veszi, hogy a levelezési adatbázisba önszántából iratkozott fel (regisztrált), így azt semmilyen esetben sem jelöli meg kéretlen levélként.

4.4. A megrendelések leadására minden nap 0-24-ig van lehetőség, esetenként időbeli korlátozással.

4.5. Jogtulajdonos fenntartja a jogot a tartalmak, a külső megjelenés külön értesítés nélküli megváltoztatására.

4.6. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szolgálnak.

4.7. A termékek kizárólag a megrendelő számára felhasználhatóak.

4.8. A cég (vállalkozás) néven megrendelt termékek használata kizárólag egy felhasználó számára megengedett. Tilos a cégen (vállalkozáson) belüli többszörözés.

 

5. A nem ingyenes anyagokról

5.1. A megrendelés leadása az adott termékek értékesítési célú weboldalán található elektronikus megrendelő lap (form) kitöltésével történik.

5.2. A megrendelő lap kitöltése szerződésnek minősül, amely fizetési kötelezettséggel jár. A szerződés a távollévők között kötött szerződések jogkörét érinti, és a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

5.3. A megrendelések leadására minden nap 0-24-ig van lehetőség, esetenként időbeli korlátozással.

5.4. Jogtulajdonos fenntartja a jogot a tartalmak, a külső megjelenés külön értesítés nélküli megváltoztatására.

5.5. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szolgálnak.

5.6. A megvásárolt termékek kizárólag a vásárló számára felhasználhatóak.

5.7. A cég (vállalkozás) néven megvásárolt termékek használata kizárólag egy felhasználó számára megengedett. Tilos a cégen (vállalkozáson) belüli többszörözés.

 

6. A megrendelések feldolgozása

6.1. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 09-17 óra között történik.

6.2. Az ezen kívül eső időkben érkező megrendelések a beérkezést követő első munkanapon kerülnek feldolgozásra.

6.3. Általános teljesítési határidő: a termékek vételárának beérkezésétől számított 7 munkanapon belül.

6.4. Jogtulajdonos fenntartja a jogot a beérkezett megrendelések visszautasítására.

 

7. A rendelés menete

7.1. A megrendelés az egyes termékek, szolgáltatások értékesítő oldalán található rendelési űrlap (form) kitöltésével kezdődik.

7.2. Az adatok (ideértve, de nem kizárólagosan a számlázási, szállítási, valamint a kapcsolati adatokat) pontos megadása Felhasználó felelőssége. Hibás adatok esetén a megrendelés érvénytelen.

7.3. A megrendelés a megrendelés (lehet más felirata is) gombra kattintással történik meg.

7.4. A megrendelés értékének a kiegyenlítése az alábbiak szerint történhet.

7.4.1. Banki átutalással

7.4.1.1. A megrendelés minden esetben visszaigazolásra kerül e-mailben.

7.4.1.2. A visszaigazolás után egy díjbekérő kerül kiküldésre, a megadott e-mail címre. A díjbekérő végösszege minden költséget tartalmaz.

7.4.1.3. Felhasználó banki átutalással fizeti a rendelés ellenértékét.

7.4.1.4. Az ellenérték beérkezése után Felhasználó e-mailben megkapja a termék átvételi lehetőségét és a számlát.

7.4.2. Bankkártyás fizetéssel

7.4.2.1. Felhasználó a Honlapon megadott bankkártya adataival kifizeti a rendelés ellenértékét.

7.4.2.2 Az ellenérték beérkezése után Felhasználó e-mailben megkapja a termék átvételi lehetőségét és a számlát.

 

8. A megrendelt termék elküldése az alábbiak szerint történik.

8.1. Fizikai termék esetén postai küldeményként, Felhasználó által megadott postai címre való küldéssel, a megrendelés előtt, vagy a megrendelés során megadott módon.

8.2. Elektronikus termék esetén

8.2.1. Felhasználó által megadott e-mail fiókba érkező, a letöltés helyét hivatkozással (linkkel) megadó e-mail üzenetként.

8.2.2. Felhasználó által megadott e-mail fiókba érkező e-mail üzenet mellékleteként.

 

9. Elállás joga

9.1. A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

9.2. Az elállási jog gyakorlása esetén Felhasználót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

9.3. Jogtulajdonos a termék visszaérkezését követően a kormányrendeletnek megfelelően, haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát.

 

10. Kivonat a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletből

20. §
(1) Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg. Olyan üzlethelyiségen kívül kötött és távollévők között kötött szerződés esetén, amely szolgáltatás nyújtására irányul, ha a 13. § vagy a 19. § szerinti nyilatkozat megtételét követően a teljesítés megkezdődik, a fogyasztót a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási vagy felmondási jogát
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
aa) a terméknek,
ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e §-ban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
(4) Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

 

11. Az üzemeltető adatai:

Név: Kogencia Tanácsadó Iroda Kft.
Székhely: 1202 Budapest, Erdélyi u. 56.
Elektronikus levelezési cím: wolf O allomanydij o hu

További adatok az Impresszum oldalon érhetők el.

 

12. Egyéb

A jelen Általános szerződési és felhasználási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.